Shows

“Michal Elia Kamal"

“Michal Elia Kamal"

“Ensaio de Flamengo”

“Ensaio de Flamengo”

“Flamenco attitude”

“Flamenco attitude”

“Flamenco beg”

“Flamenco beg”

“Flamenco icon I”

“Flamenco icon I”

“Flamenco’s sensuality”

“Flamenco’s sensuality”

“Flamenco heart skirt”

“Flamenco heart skirt”

“Flamenco moves”

“Flamenco moves”

“Leques do Flamengo”

“Leques do Flamengo”

“Stage-Public Conection”

“Stage-Public Conection”

"Chezidek & Dub Akom Band II"

"Chezidek & Dub Akom Band II"

"Chezidek & Dub Akom Band II"

"Chezidek & Dub Akom Band II"

“[MUSA’2011] Gappy Ranks IV”

“[MUSA’2011] Gappy Ranks IV”

“[MUSA’2011] Micro VII”

“[MUSA’2011] Micro VII”

“[MUSA’2011] Micro VI”

“[MUSA’2011] Micro VI”

“[MUSA’2011] Micro III”

“[MUSA’2011] Micro III”

“[MUSA’2011] Micro II”

“[MUSA’2011] Micro II”

“[MUSA’2011] Cabace III”

“[MUSA’2011] Cabace III”

“[MUSA’2011] Spitfire II”

“[MUSA’2011] Spitfire II”

“[MUSA’2011] T3KA II”

“[MUSA’2011] T3KA II”

“[MUSA’2011] Spitfire I”

“[MUSA’2011] Spitfire I”

“[MUSA’2011] T3KA I”

“[MUSA’2011] T3KA I”

“Guents dy Rincon 4”

“Guents dy Rincon 4”

“Guents dy Rincon 3”

“Guents dy Rincon 3”

“[A Barraca] Frei Molambo 3”

“[A Barraca] Frei Molambo 3”

“[A Barraca] Frei Molambo 1”

“[A Barraca] Frei Molambo 1”

“[Braço de Prata] aCorda 3”

“[Braço de Prata] aCorda 3”

“[Braço de Prata] aCorda 2”

“[Braço de Prata] aCorda 2”

“[Braço de Prata] aCorda 1”

“[Braço de Prata] aCorda 1”

“[FMM’09] Warsaw Village Band 3”

“[FMM’09] Warsaw Village Band 3”

“[FMM’09] Warsaw Village Band 1”

“[FMM’09] Warsaw Village Band 1”

“[FMM’09] Manecas Costa”

“[FMM’09] Manecas Costa”

“[FMM’09] Trilhos 3”

“[FMM’09] Trilhos 3”

“[FMM’09] Trilhos 2”

“[FMM’09] Trilhos 2”

“[FMM’09] Trilhos 1”

“[FMM’09] Trilhos 1”